Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

6201 - Zapornica


Oznaka:6201
Pomen:Zapornica
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Preprečevanje nadaljevanja vožnje vozil na celotnem vozišču v smeri, na katero je prečno postavljen drog zapornice. Če je drog postavljen tudi nad površinami za pešce in kolesarje, prepoved nadaljnje hoje oziroma vožnje velja tudi zanje.

Dodatne zahteve:
Na drogu morajo biti nameščeni najmanj trije svetlobni odsevniki s površino najmanj 40 cm2, postavljeni tako, da so vidni iz smeri, iz katere se zapira smer vožnje. Koeficient retrorefleksije: RA2.

Pogoji za postavitev:
Višina droga nad niveleto vozišča: 900 do 1200 mm.