Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

6203 - Dvižni stebriček


Oznaka:6203
Pomen:Dvižni stebriček
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Kontrolirano onemogočen prehod motornih vozil ob istočasnem prostem gibanju pešcev in vožnji kolesarjev.

Dodatne zahteve:
Dvižni stebriček mora imeti na vrhu obojestransko nameščene luči, ki utripajo med spuščanjem ali dvigovanjem stebrička. Kontrolni stebriček mora biti poleg luči, ki so vidne obojestransko, opremljen še z zvočnim opozorilnim sistemom.

Pogoji za postavitev:
Višina stebrička nad voziščem mora biti vsaj 500 mm, najmanjši razmik med plašči stebričkov pa mora biti enak širini prostega profila kolesarja.