Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

7101-1 - Čelna zapora


Oznaka:7101-1
Pomen:Čelna zapora
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto izvajanja del ali ovire v cestnem prometu na desni oziroma levi strani ceste, in sicer v smeri vožnje.

Dodatne zahteve:
Pri zmanjšani vidljivosti mora biti tabla označena z znakom 7

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 1500 x 250 mm. Znak mora biti postavljen 1,00 m nad voziščem. Znaka 7101 in 7101-1 se uporabljata tudi za označevanje vrha fiksnih blažilnikov trkov.