Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

7102 - Bočna ovira


Oznaka:7102
Pomen:Bočna ovira
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto izvajanja del ali bočne ovire v cestnem prometu, kjer je promet preusmerjen desno oziroma levo.

Dodatne zahteve:
Na avtocestah in hitrih cestah je lahko na znakih 7102-2 in 7102-3 osnovna bela barva nadomeščena s fluorescentno rumenozeleno barvo.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 300 x 1000 mm. Znak mora biti postavljen do 0,30 m nad voziščem. Znaka 7102-2 in 7102-3 se uporabljata samo pri preusmeritvi prometnih tokov na drugi prometni pas. Z znakoma 7102 in 7102-1 se označujejo stalne ovire znotraj prometnega profila ceste.