Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

7103 - Bočna zapora


Oznaka:7103
Pomen:Bočna zapora
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto izvajanja del ali ovire v cestnem prometu na cesti v vzdolžni smeri.

Dodatne zahteve:
Velikost znaka: 1500 x 250 mm. Z znakom se označujejo tudi stalne ovire nad voziščem znotraj gabarita prostega profila ceste ter zaščitni višinski profili za izvajanje kontrole višine vozil.