Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

7202-2 - Utripajoča rumena luč


Oznaka:7202-2
Pomen:Utripajoča rumena luč
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Poudarjanje pomena prometnega znaka, nad katerim je postavljena luč.

Dodatne zahteve:
Niz med seboj povezanih luči na tablah pokončne zapore, ki se zaporedno prižigajo v smeri vožnje, opozarja, da je prometni pas ali več prometnih pasov zaprtih in je promet preusmerjen v smeri prižiganja luči – utripajočega svetlobnega niza (7202-1) oziroma poudarjanje stalnega prometnega znaka z eno ali dvema lučema (7202-2).

Pogoji za postavitev:
Velikost luči: Φ 340 mm na avtocestah in hitrih cestah, Φ 210 mm na vseh drugih cestah.