Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

7203 - Mobilna zaporna tabla


Oznaka:7203
Pomen:Mobilna zaporna tabla
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto na cesti, kjer je prometni pas zaprt, in smer, v katero je zaradi izvajanja del ali ovire v cestnem prometu preusmerjen promet.

Dodatne zahteve:
Poleg svetlobnih utripajočih simbolov za prikaz smeri obvoza oziroma zapore mora biti tabla opremljena še z znakom 2303 oziroma 2303-1. Rumena puščica in dodatne utripajoče luči ne smejo utripati hkrati.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 2200 x 3600 mm, premer znaka 2303 oziroma 2303-1 pa 1500 mm. Znak se namešča na tovorna ali priklopna vozila.