Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

7204 - Mobilna signalna tabla s spremenljivo vsebino


Oznaka:7204
Pomen:Mobilna signalna tabla s spremenljivo vsebino
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta na cesti, kjer se izvajajo dela ali je ovira v cestnem prometu.

Dodatne zahteve:
Kot spremenljiva vsebina se lahko uporabljajo tudi drugi znaki, določeni s tem pravilnikom.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 1600 x 2000 mm. Znak se namešča na tovorna ali priklopna vozila.