Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

7205-1 - Poudarjen prometni znak z opozorilnimi lučmi


Oznaka:7205-1
Pomen:Poudarjen prometni znak z opozorilnimi lučmi
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Poudarjanje prometnega znaka in znaka z lastnim virom svetlobe z opozorilnimi lučmi.

Dodatne zahteve:
Stalni prometni zank, ki se ga poudraja z opozorilnimi lučmi, mora biti nameščen na kontrastni plošči in osmega odstavka 8.člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (UL RS št.99/15), luči pa na kontrastni črni podlagi.

Pogoji za postavitev:
Velikost opozorilne luči je odvisna od velikostnega razreda prometnega znaka, ki se ga poudraja: - velikostni razred 3: fi 200mm (+/- 10%) - velikostni razred 4: fi 300mm (+/- 15%)