Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

7301 - Prometni stožec


Oznaka:7301
Pomen:Prometni stožec
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto izvajanja kratkotrajnih vzdrževalnih del na cesti in zavarovanje ovir v cestnem prometu.

Pogoji za postavitev:
Višina znaka: 750 mm na avtocestah in hitrih cestah, 540 ali 340 mm na drugih cestah.