Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

7302 - Troznak


Oznaka:7302
Pomen:Troznak
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Sporočanje nujnih opozoril na nevarnost v cestnem prometu.

Dodatne zahteve:
Koeficient retrorefleksije: RA3. Na znaku je dopusten prikaz znakov za nevarnost, izrecnih odredb in obvestil ter nazivov služb, ki ga uporabljajo (npr. FINANČNA UPRAVA, POLICIJA, GASILCI). Oblika znaka je prilagojena ploskvi troznaka, osnovna barva znakov pa nespremenjena.

Pogoji za postavitev:
Znak se postavlja neposredno na vozišče ali drugo prometno površino.