Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

9101 - Pozdrav ob vstopu v državo in izstopu iz nje


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Izraz dobrodošlice ob vstopu v državo (9101) oziroma izstopu iz nje (9101-1).

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: do 12 m2. Znak je dopustno postavljati na vseh cestah.