Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

9102-1 - Območje regije


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Obvestilo o vstopu na območje regije.

Dodatne zahteve:
Uporabljeni motivi in barve so lahko poljubni, pod pogojem, da ne prevladuje barva, ki se kot osnovna barva uporablja za prometne znake.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: do 4 m2. Znak 9102 se lahko postavlja tudi samo na levi strani ceste, znak 9102-1 pa na hrbtni strani znaka 9102.