Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

9103 - Območje občine


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Obvestilo o vstopu na območje občine.

Dodatne zahteve:
Uporabljene barve so lahko poljubne, pod pogojem, da ne prevladuje barva, ki se kot osnovna barva uporablja za prometne znake. Vsebina table lahko poleg simbolov obsega tudi grb občine in pobratenih občin ter grafične ali fotografske prikaze.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: do 4 m2.