Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

9104 - Območje naselja


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Obvestilo o vstopu v naselje.

Dodatne zahteve:
Uporabljene barve so lahko poljubne, pod pogojem, da ne prevladuje barva, ki se kot osnovna barva uporablja za prometne znake. Vsebina znaka obsega napis in simbole, poleg simbolov pa lahko obsega tudi grb ter slikovne prikaze mesta in pobratenih mest.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: do 6 m2.