Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

9201 - Obvestilna tabla


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Obvestilo o smeri in oddaljenosti znamenitosti.

Dodatne zahteve:
Osnovna barva je rjava z belimi napisi in simboli ter grafičnim ali fotografskim prikazom, ki ponazarja kulturno, naravno ali turistično znamenitost. Na enem znaku sta lahko prikazani dve vsebini.Velikost znaka: na avtocestah in hitrih cestah do 15 m2, pri prikazu dveh vsebin do 25 m2, na cestah zunaj naselja do 7 m2, na cestah v naselju do 6 m2.