Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

9202 - Turistična cesta


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto na cesti, od koder ima cesta ali njen del status turistične ceste (vinska, panoramska …)

Dodatne zahteve:
Osnovna barva je rjava z belimi simboli in napisi ter grafičnim ali fotografskim prikazom.

Pogoji za postavitev:
Površina znaka: zunaj naselja do 7 m2, v naselju do 4 m2.