Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

9203 - Varovano območje narave


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto na cesti, od koder poteka cesta po varovanem oziroma zavarovanem območju narave.

Dodatne zahteve:
Oblika, barva in drugi osnovi elementi znakov za obveščanje o zavarovanih območjih narave morajo biti skladni s predpisom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot.

Pogoji za postavitev:
Površina znaka: zunaj naselja do 6 m2, v naselju do 5 m2.