Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

9301 - Turističnoinformativna tabla


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Prikaz podrobnejših informacij o državi, regiji, območju, kraju ali objektu v zvezi s kulturnimi, naravnimi in turističnimi znamenitostmi.

Dodatne zahteve:
Uporabljene barve so lahko poljubne, vendar le pod pogojem, da ne prevladuje barva, ki se kot osnovna barva uporablja za prometne znake. Prikaz lahko obsega tudi prometne informacije. Izvedba znaka je lahko obojestranska.

Pogoji za postavitev:
Površina znaka: do 10 m2. Znak se lahko postavlja na višino 0,80 m.