Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

9401-1 - Usmerjevalna lamela


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Obvestilo o smeri kulturnih, naravnih in turističnih znamenitosti ter objektov turistične in druge infrastrukture.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka (lamele): 300 x 100 mm ali 200 x 67 mm.