Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

9402 - Informativna tabla


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Grafični in fotografski prikazi informacij o kolesarski poti s prikazom poteka in dolžine trase.

Pogoji za postavitev:
Velikost table: 300 x 600 mm, 200 x 400 mm.