Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

9503 - Prehrambni obrat


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Smer, v kateri je prehrambni obrat (gostilna, restavracija ...)

Dodatne zahteve:
Osnovna barva je bela z rjavimi napisi in simbolom.

Pogoji za postavitev:
Znak je dopustno postaviti tudi zunaj naselja.