Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

9505 - Turistična kmetija


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Smer, v kateri je turistična kmetija (kmetija z nastanitvijo, izletniška kmetija, vinotoč, osmica).

Dodatne zahteve:
Osnovna barva je rjava z belimi napisi in ustreznim simbolom (logotip turistične ceste, turistična kmetija).

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 1000 do 1600 x 250 do 300 mm. Znak je dopustno postaviti tudi zunaj naselja.