Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

9506 - Hotel, motel, hostel


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Smer za hotel (9506), motel (9506-1), hostel (9506-2).

Dodatne zahteve:
Osnovna barva je modra z belimi simboli in napisi.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 1000 do 1600 x 250 do 300 mm. Znak je dopustno postaviti tudi zunaj naselja.