Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

9601-1 - Ustanova v naselju


Oznaka:9601-1
Pomen:Ustanova v naselju
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Smer za pomembnejše javne ustanove v naselju (bolnišnica, policija, javna uprava, konzularna predstavništva ipd.)

Dodatne zahteve:
Osnovna barva je bela z barvnimi simboli ali logotipi in črnimi napisi.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 1000 do 1600 x 250 do 300 mm. Znak je dopustno postaviti tudi zunaj naselja.