Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

9602-2 - Objekt v naselju


Oznaka:9602-2
Pomen:Objekt v naselju
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Smer za pomembnejše javne objekte v naselju (hipodrom, avtobusna postaja, železniška postaja ipd.).

Dodatne zahteve:
Osnovna barva je bela s črnimi napisi. Znakom so lahko dodana spremenljiva svetlobna polja za prikaz določenih pomembnih informacij.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 1000 do 1600 x 250 do 300 mm.