Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

9604 - Avtomatski defibrilator


Oznaka:9604
Pomen:Avtomatski defibrilator
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Smer do mesta, kjer je nameščen avtomatski defibrilator (naprava za oživljanje človeka ob zastoju srca).

Dodatne zahteve:
Osnovna barva je bela z barvnim simbolom in črnim napisom. Napisu je lahko dodana tudi razdalja do mesta.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 1000 do 1600 x 250 do 300 mm. Znak je dopustno postaviti tudi zunaj naselja.